Logo SPK

Slik søker du AFP i Statens pensjonskasse

AFP-søknad til SPK

Søknadsprosessen er endret fra 27. januar 2020. Prosessen er nå splittet opp, slik at arbeidsgiver kun sender pensjonsmelding, mens den ansatte selv legger inn egne opplysninger.

Slik er den nye prosessen:

* Arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler startdato og hvor stor stillingsstørrelse arebidstakeren skal fortsette i.

* Arbeidsgiver fyller ut pensjonsmeldingsskjema og sender inn.

* Statens pensjonskasse vurderer, og arbeidstaker får beskjed om å sende inn "Opplysningsskjema om AFP". Dette gjøres på www.nav.no. Her er direkte link til veiledning.

Generell informasjon om Avtalefestet pensjon (AFP) finner du her: AFP.